Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu znajdującego się na stronie www.profilestyropianowe.com reprezentowanego przez firmę” Profile Styropianowe”.

1. Zasady ogólne

a) Sklep znajdujący się na stronie www.profilestyropianowe.com umożliwia dokonywanie zakupów sztukaterii elewacyjnej za pośrednictwem internetu oraz określa warunki i zasady sprzedaży.
b) Właścicielem witryny www.profilestyropianowe.com oraz sklepu internetowego jest firma
Produkcyjno-Usługowa „Profile Styropianowe”
Jacek Kurdziel
Ul.Tęczowa 8
32-067 Tenczynek
NIP 944-202-49-82
Tel.501-669-846
e-mail: biuro@profilestyropianowe.com
Pekao SA o w/Krzeszowicach nr.konta 91 1240 1444 1111 0010 3540 4676
c) Nabywcą towarów oferowanych przez sklep internetowy znajdujący się na stronie www.profilestyropianowe.com może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, instytucja, fundacja itd.
d) Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.profilestyropianowe.com w momencie składania zamówienia.
e) Zakup w sklepie internetowym znajdującym się na stronie www.profilestyropianowe.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

2. Składanie i realizacja zamówień

a) Składając zamówienie,Nabywca zawiera umowę kupna sprzedaży zamawianych produktów ze sklepem internetowym znajdującym się na stronie www.profilestyropianowe.com
b) Podstawowym warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym znajdującym się na stronie www.profilestyropianowe.com jest prawidłowe złożenie zamówienia.
c) Zamówienie można złożyć za pomocą funkcji „dodaj do koszyka” oraz następnie poprzez przycisk „złóż zamówienie”
d) Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych adresowych wraz z aktualnym numerem telefonu i adresem e-mail pod którym będzie można potwierdzić złożone zamówienie.
e) Frma „Profile Styropianowe”zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia,w wypadku gdy dane podane przez klienta będą niezupełne bądź błędne lub nieprawdziwe.
f) Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.15.00,w soboty,niedziele i święta przyjmowane są do realizacji kolejnego dnia roboczego.
g) Umowę uważa się za zawartą, jeżeli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia,pracownik sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży,a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
h) Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie bankowym sklepu.Czas oczekiwania na przelew to 3 dni po tym okresie zamówienie zostaje anulowane.Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym do powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.Wszystkie ceny zawarte w sklepie internetowym są podane w polskich złotych są cenami brutto i nie zawierają kosztów transportu.Ceną wiążącą jest cena podana w sklepie internetowym umieszczonym na stronie www.profilestyropianowe.com przy danym produkcie w chwili składania zamówienia.Na życzenie wystawiamy faktury VAT.
i) Zamawiający może dokonywać zmian w zamówieniu lub anulować zamówienie pod warunkiem,że nie zostało ono jeszcze zrealizowane,tzn.do momentu wysłania towaru.Zmiana lub rezygnacja z zamówienia w całości jest skuteczna wyłącznie pod warunkiem że odpowiednia informacja została wysłana na adres mailowy sklepu biuro@profilestyropianowe.com a następnie potwierdzona przez sklep.

3. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na terenie całego kraju i realizowana za pomocą firmy kurierskiej AW-POLSKA.
b) Koszty dostawy pokrywa Klient.Cena przesyłki kurierskiej uzależniona jest od wielkości zamówienia.
c) Termin realizacji złożonego zamówienia to od 7-14 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie sklepu internetowego.

4. Reklamacje

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu).Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta .Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, sklep internetowy umieszczony na stronie www.profilestyropianowe.com zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
b) sklep internetowy umieszczony na stronie www.profilestyropianowe.com który jest własnośćią firmy „Profile Styropianowe” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.